שושי זליקוביץ

כניסה למערכת הניהול

Quote

האוהב להקשיב לא רק שהוא חביב בכל מקום
אלא כעבור זמן מה הוא גם יודע משהו

~ וילסון מיזנר ~
Next